Contacteer ons

Hebt u een vraag over hoe het er op de school of in de klas van uw kind aan toe gaat maar u durft deze vraag niet zelf te stellen aan de directie of de kleuterjuf, of hebt u nog vragen over wat het oudercomité allemaal doet ten voordele van de kinderen en de school, of …

Kortom, alle vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben tot het schoolgebeuren kunnen steeds aan de het oudercomité gericht worden door:

  • ofwel één van de leden aan te spreken
  • ofwel het contactformulier in te vullen

We beloven een antwoord op elke vraag zolang u zich maar kenbaar maakt, m.a.w. anonieme vragen worden niet beantwoord.