Anno 2020 is het invullen van een agenda sowieso een risicovolle onderneming. We proberen echter ook om tijdens dit atypische schooljaar als Oudercomité allerlei leuke activiteiten uit te werken. Uiteraard wel met respect voor de geldende regels in verband met het bestrijden van de coronapandemie.

Hou onze kalender in het oog! Ook op onze social media-kanalen zal je extra informatie terugvinden.

Wil je graag mee met ons van deze activiteiten een succes maken? Het Oudercomité is steeds op zoek naar enthousiaste nieuwe gezichten!

Voor meer info over onze werking of onze sponsormogelijkheden, spreek ons aan of mail naar info@ocmorgenster.be