Theatervoorstelling – 2024

Theatergezelschap “De Riddershow” kwam zag en overwon … !

Op zondag 19 maart organiseerden we in GC De Volkskring 2 voorstellingen, en we konden alweer spreken van een geslaagde dag vol fun en plezier voor jong en oud !

Bedankt aan al wie er bij was, op naar volgend jaar !